Tenshin-Shoden-Katori-Shinto-Ryu, Shoshinkan Keikojo Darmstadt

Trainingsgruppe für Kenjutsu, Iaijutsu, Bojutsu und Naginatajutsu der Tenshin-Shoden-Katori-Shinto-ryu in Darmstadt. Training für Jugendliche, Erwachsene und Senioren.

Navigation Menu

Willkommen auf der Homepage der Keikojo Darmstadt

Wir sind eine Trainingsgruppe, welche die jap. Schwertkampfkunst "Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu" in Darmstadt trainiert.